KOMPETANSE

 
Tjenester

Jeg fullførte min masterutdanning i rettsvitenskap i 2012, virket som advokatfullmektig i 2015-2018 og fikk min advokatbevilling i januar 2018. 

Som advokat vil jeg kunne levere tjenester innen de fleste rettsområder. Min erfaring er blant annet høstet innen følgende tjenesteområder:

  • Forretningsjus

  • Avtaler & Oppfyllelse av kontrakter

  • Arbeidsrett

  • Fast eiendoms rettsforhold

  • Tvangsfullbyrdelse

  • Pengekrav

  • Familie – og arverettrett (inkludert ugift samliv og barnerett)

  • Bobehandling (konkurser, dødsbo, felleseie skifte)

  • Forvaltningsrett

Tidligere kompetanse

En lang erfaring fra næringslivet skriver seg i det vesentligste fra konserner som Norsk Hydro, Elkem og IBM – som bedriftsleder, CFO og konsulent. Tidligere arbeidsområder er blant annet innen felt som forretningsutvikling/strategi, investerings-prosjekter, verdi- og lønnsomhetsanalyser, virkemiddelapparatet, eiendomsdrift, transaksjoner, restrukturering/nedbemanning og kostnadsreduksjoner, arbeidsrett, selskapsrett, avtaler, insolvensrett og avgiftsspørsmål. Jeg har videre deltatt i omdanning av et medlemseiet konsern til et ASA og en finansstiftelse, og jeg har erfaring fra styrearbeid i bedrifter / selskaper og frivillige organisasjoner, i noen tilfeller som leder.